• Zorg geven die aansluit op uw persoonlijke behoefte.
  • 24 uur aaneengesloten zorg bieden,zelfsĀ  meerdere etmalen achter elkaar.
  • Een team van zorgverleners organiseren.
  • Veel regelzaken overnemen, zoals het regelen van medicatie, hulpmiddelen,bezoek, enz.
  • Veel of alle zorg taken overnemen. Zo krijgen de mensen rondom de zorgvrager ruimte om weer partner of kind te zijn!
  • Zorgen voor rust en regelmaat.
  • Geen eigen bijdrage zoals in een hospice.
  • Met hetzelfde budget (van de verzekeraar) meer zorg kunnen geven, dan de reguliere thuiszorg.
  • Begeleiden naar artsen en therapeuten, als uĀ  dit wenselijk vindt.
  • Zorg en begeleiding bieden tijdens uitstapjes ( vakantie behoort ook tot de mogelijkheden ).

Klik hier voor de Privacy Verklaring