• Veel zorg taken overnemen. Zo krijgen de mensen rondom de zorgvrager ruimte om weer partner of kind te zijn!
  • Zorg geven die aansluit op uw persoonlijke behoefte.
  • Veel regelzaken overnemen, zoals het regelen van medicatie, hulpmiddelen,bezoek, enz.
  • Begeleiden naar artsen en therapeuten, als u  dit wenselijk vindt.
  • Zorg en begeleiding bieden tijdens uitstapjes ( vakantie behoort ook tot de mogelijkheden.)
  • Zorgen voor rust en regelmaat.
  • 24 uur aaneengesloten zorg bieden,zelfs  meerdere etmalen achter elkaar.
  • Een team van zorgverleners organiseren.
  • Voor dezelfde kosten meer zorguren in vergelijking met de reguliere thuiszorg.

Klik hier voor de Privacy Verklaring