Palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg wordt verstaan; alle zorg die kan worden geboden in de periode nadat iemand ongeneeslijk ziek is verklaard en niet meer beter wordt.
Het verschil met “gewone” zorg is dat deze zorg niet meer gericht is op de genezing, maar op een zo goed mogelijk kwaliteit van leven, gedurende de periode die nog rest.
Hierbij valt te denken aan persoonlijke verzorging, pijnbestrijding, maar ook eventuele psychische hulp en ondersteuning op het gebied van levensvragen en religie.

 

Terminale zorg

Palliatieve terminale zorg is de zorg wanneer iemand nog maar heel kort te leven heeft. De zorg is het zelfde als de palliatieve zorg, maar deze is dan mogelijk nog intensiever geworden, bijvoorbeeld iemand kan niet meer alleen gelaten worden en moet dag en nacht verzorgd worden. Ook wordt aandacht besteed aan het afscheid nemen van dierbare en het afronden van het leven.

 

In deze zorg kan ik veel voor u betekenen, omdat ik een toegewijde en bevlogen zorgverlener ben.